sen jau vairs nestopoju -- Day [entries|friends|calendar]
būs savādāk

[ website | mājene ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[16 May 2009|10:49am]
[2009.05.15. 7:20:35] Kārlis Biķis says:

ja tev piemēram ir kaut kāds šķidrums kur vnk viskkas iekšā dafiga visādi elementi un molekulas un joni un viskas

tad pH līmenis būs H+ jonu koncentraacija (ne tieshi, bet caur vienadojumu koncentracija=10^(-pH))

mazais burtiņš p pirms simbola nozīmē ka tas ir mīnus decimāllogaritms no kaut kā koncentrācjas

piemēram var būt arī pOH, sārmiem

ja tu no vienadojuma [X]=10^(-pX) izsaki pX
iegusti pX = - log ([X])
(kur log baaze ir 10)

var būt piemēram pNĒĢERI = - log ( [NĒĢERI] )
ja tev piem ir 1000 cilvēki, un no tiem 20 ir nēģeri, tad pNĒĢERI līmenis tai sabiedrībai būs 1.69

protams tur nevar teikt ka pNĒĢERI līmenis vienāds ar 7 būs kaut kāds vidējais ka puse vai kkas tāds, tas šķīdumiem ir tikai tāpēc ka ja tev ir ūdens vienkārši glāzē (destilēts) tad viņš pats sevī disociē nedaudz (ūdens pats ir kā "vāja skābe" HOH (H+ un OH-))

un tas cik daudz viņš pats sevī disociē ir: kā zināms neitrāls pH līmenis ir 7, tātad 10^(-7) jeb vienā litrā destilēta ūdens, tev būs nevis tikai H2O molekulas, bet viena desmitmilijonā daļa no mola H+ un tikpat OH- joni

pareizinot to ar avogadro skaitli, iegūstam ka vienā litrā destilēta ūdens būs apmeram 60220000000000000 H+ joni
2 comments|post comment

navigation
[ viewing | May 16th, 2009 ]
[ go | previous day|next day ]