I'll be Peter Pan and you just be pretty [entries|archive|friends|userinfo]
hxpzy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 12th, 2019|12:13 am]
[dzirdu |Tool - Jimmy]

Tool bija (ir) mana mīļākā grupa un tas gan ir baigais kaifs klausīties viņus pēc tam, kad aptuveni trīs gadus to neesmu darījusi.
Linkpiekabināt

[Nov. 28th, 2018|08:02 am]
What's the point what's the point what's the point what's the point what's the point what's the point
Linkpiekabināt

[Nov. 18th, 2018|12:52 am]
Sigh
Linkpiekabināt

[Sep. 23rd, 2018|10:29 pm]
Viss ir slikti
Link3 piekabes|piekabināt

[Jun. 18th, 2018|02:55 am]
Trīs. Vilcieni
Linkpiekabināt

sirsniņa [Jun. 8th, 2018|11:45 pm]
[Tags|]

Linkpiekabināt

[Mar. 18th, 2018|10:19 pm]
es tikai gribēju pateikt, ka nākamā nedēļa ir pizģets un man ir necik spēka vispār eksistēt. bye
Linkpiekabināt

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]