The Earth Is Not A Cold Dead Place [entries|archive|friends|userinfo]
Evija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 26th, 2018|08:15 am]

winstons
Bāc tā datu regula reāli zb. Rada man lieku darbu
link1|teikt

[May. 21st, 2018|10:37 am]

aptauja

[lavendera]
Poll #21196
Open to: All, results viewable to: All

Latvijas Radio 2

View Answers

Labāk nošaujiet mani
12 (48.0%)

Raidstacija, kas parasti man skan fonā
1 (4.0%)

Klausos un priecājos, dziedu līdzi un mācos tekstus
5 (20.0%)

Izsniedziet tikai kopā ar pretdebilizācijas tabletīti
7 (28.0%)

link15 |teikt

[May. 17th, 2018|12:59 am]

winstons
https://i.imgur.com/0PPojk6.mp4
link1|teikt

[May. 16th, 2018|11:18 pm]

quizer
Šodien sūtīju faksu uz Turciju. Pēc tam piezvanīju un teicu, lai pārbauda, vai fakss ir saņemts. Saņēmējs nebija uz vietas. Vēlāk epastā saņēmu apstiprinājumu, ka, jā, fakss ir saņemts, un hakeri to nav pārtvēruši. Kā jums ar faksiem? Bieži sanāk sūtīt?
link7 |teikt

[May. 16th, 2018|10:52 pm]

quizer
Nervous Condition ir viena no tām grupām, kura patīk Nikam Keivam.
link2 |teikt

[May. 15th, 2018|09:51 pm]

quizer
Iesaku noklausīties jauno pagrieziena punktu disko mūzikā - Milk Disco.  Grūvīgs bass, noizīga giča, minimāli ambients sinča un elektriskās bungas.
link3 |teikt

[May. 15th, 2018|02:20 pm]

winstons
pasūtīju sev uz izlaidumu jaunu sintiņu. tagad tikai jāpabeidz.
link7 |teikt

[May. 15th, 2018|01:15 pm]

winstons
"Kopš 2004. gada Pasaules antidopinga aģentūra aizliegusi modafinila izmantošanu sportā, uzskatot to par dopingu."
linkteikt

[May. 13th, 2018|07:56 pm]

winstons
restorānu nedēļā bijām uz restorānu Elements. ēdiens normāls, atmosfēra sūdīga.
linkteikt

navigation
[ viewing | most recent entries ]