visu laiku ir šodiena [entries|archive|friends|userinfo]
Hurray

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 19th, 2018|09:56 pm]
Mazie cilvēki domā, ka ir kļūdījušies, lielie - ka izgudrojuši jaunu paņēmienu.
link2|teikt

[Oct. 20th, 2017|09:19 pm]
Mana user bilde datorā ir pingvīns.
linkteikt

navigation
[ viewing | most recent entries ]