Mr Bean is here!

« previous entry | next entry »
May. 10th, 2008 | 09:28 pm

ir aizdomas, ka Biins ir ieceljojis Danija :)))

pastkaste sanjemu zimi, ka mani gaida ierakstita vestule :D

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {6}

(no subject)

from: [info]chaika
date: May. 10th, 2008 - 10:30 pm
Link

:)))))))))))))))))))))) viņam izdevās!!!!
gribu redzēt Tavu reakciju, kad izplēsīsi no paukšķaploksnes :D

Reply | Thread


Hege

(no subject)

from: [info]hege
date: May. 11th, 2008 - 03:18 pm
Link

ko tu atkal esi sadarijusi??!?!?!?! :D

Reply | Parent | Thread


(no subject)

from: [info]chaika
date: May. 11th, 2008 - 03:34 pm
Link

neko:)))
ej un atpestī viņu no danskposta!!!

Reply | Parent | Thread


Hege

(no subject)

from: [info]hege
date: May. 11th, 2008 - 07:01 pm
Link

otrdien, jo pirmdien mums public holiday

Reply | Parent | Thread


(no subject)

from: [info]chaika
date: May. 11th, 2008 - 08:32 pm
Link

paskat, ku skaisti un saulaini!
3konig day? vai kādi citi kristiešu svētki, bļeģ. svētie atradušies!

Reply | Parent | Thread


Hege

(no subject)

from: [info]hege
date: May. 13th, 2008 - 11:22 am
Link

ja, religjiskie - nesaprotamie svetki

Reply | Parent