hatter - krūmgriezis [entries|archive|friends|userinfo]
hatter

[ website | My Website ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

krūmgriezis [Aug. 1st, 2011|11:00 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Vajadzētu uz wīkendu krūmgriezi (tipa trimmers, tikai ar disku) , aizņemties par pāris aliņiem, benzīnu ieliešu( var arī ar elektrību ) savākšu un atvedīšu!
loti ļoti vajag! laukos zāle nav šogad vispār pļauta un parastais trimmers mirst nost :)
linkpost comment