hatter - [entries|archive|friends|userinfo]
hatter

[ website | My Website ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 28th, 2011|04:15 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
jāapskata gumijas laiva un laikam būs arī jāsalīmē! plāns pamakšķerēt wiikendā! un varbūt arī zivju zupa :)
linkpost comment