Posted on 2007.11.08 at 17:57
Dzīve ir savā ziņa interesanta un neinteresanta ar savām izrietošajām pozitīvajām un negatīvajām sekām!


p.s. turpinājums sekos!

Previous Entry  Next Entry