(no subject)

Jul. 11th, 2019 | 10:10 am

Soģi jož.

Link | Leave a comment | Add to Memories


(no subject)

Apr. 9th, 2019 | 11:18 am

es gribu pārbaudīt kādu progresu

Link | Leave a comment | Add to Memories


(no subject)

Apr. 9th, 2019 | 09:06 am

salmi skubina, salmi ved

Link | Leave a comment | Add to Memories


(no subject)

Apr. 9th, 2019 | 09:04 am

iešu teikt iesū teiks ieksu iest eties ueies ies ie suiex siesue sue sue suwewmds dies eus seus iesu susie;š iešu iešu

Link | Leave a comment | Add to Memories


(no subject)

Jan. 21st, 2019 | 12:53 pm

Ak dievs! "Lords Voldemorts mirs šausmīgā nāvē" ir no manas skolas, Incis nee nu shitais buus jaapastaasta skolaa! Incis! laughing.gif ha ha. Incis tachu ir visu apsmiekls. arpraats kaa es reecu! laughing.gif laughing.gif laughing.gif

Link | Leave a comment | Add to Memories


(no subject)

Jan. 4th, 2019 | 01:13 pm

00-0878787890008
9088789090808989886
8675746340000000948474636485
969607056960000006968695960707-056-606060689586960

Link | Leave a comment | Add to Memories


(no subject)

Dec. 28th, 2018 | 11:37 am

Skola ir krāpšana, augstskola ir viltus.

Link | Leave a comment | Add to Memories


(no subject)

Jul. 26th, 2018 | 12:03 pm

es gribētu nēsāt pistoli, kuru es lietotu gadījumā, ka kāds mēģinātu mani nogalināt

Link | Leave a comment {3} | Add to Memories


(no subject)

Jun. 19th, 2018 | 10:24 amLink | Leave a comment | Add to Memories


(no subject)

Jan. 29th, 2018 | 12:45 pm

Bībeles grāmatu nosaukumi un saīsinājumi

Apstiprināti Latvijas Bībeles biedrībā 2003. gada 17. jūlijā

Vecās Derības grāmatas
• Likumu grāmatas (5)
Pirmā Mozus grāmata 1Moz
Otrā Mozus grāmata 2Moz
Trešā Mozus grāmata 3Moz
Ceturtā Mozus grāmata 4Moz
Piektā Mozus grāmata 5Moz

• Vēstures grāmatas (12)
Jozuas grāmata Joz
Soģu grāmata Soģ
Rutes grāmata Rut
Pirmā Samuēla grāmata 1Sam
Otrā Samuēla grāmata 2Sam
Pirmā Ķēniņu grāmata 1Ķēn
Otrā Ķēniņu grāmata 2Ķēn
Pirmā Laiku grāmata 1L
Otrā Laiku grāmata 2L
Ezras grāmata Ezr
Nehemijas grāmata Neh
Esteres grāmata Est

• Dzejas un gudrības grāmatas (5)
Ījaba grāmata Īj
Psalmi Ps
Sakāmvārdi Sak
Mācītājs Māc
Dziesmu dziesma Dz

• Praviešu grāmatas (17)
Jesajas grāmata Jes
Jeremijas grāmata Jer
Raudu dziesmas Rdz
Ecehiēla grāmata Ech
Daniēla grāmata Dan
Hozejas grāmata Hoz
Joēla grāmata Jl
Amosa grāmata Am
Obadjas grāmata Ob
Jonas grāmata Jon
Mihas grāmata Mih
Nahuma grāmata Nah
Habakuka grāmata Hab
Cefanjas grāmata Cef
Hagaja grāmata Hag
Zaharijas grāmata Zah
Maleahija grāmata Mal

Jaunās Derības grāmatas
• Vēstures grāmatas (5)
Mateja evaņģēlijs Mt
Marka evaņģēlijs Mk
Lūkas evaņģēlijs Lk
Jāņa evaņģēlijs Jņ
Apustuļu darbi Apd
• Vēstules (21)
Pāvila vēstule romiešiem Rm
Pāvila 1. vēstule korintiešiem 1kor
Pāvila 2. vēstule korintiešiem 2kor
Pāvila vēstule galatiešiem Gal
Pāvila vēstule efeziešiem Ef
Pāvila vēstule filipiešiem Flp
Pāvila vēstule kolosiešiem Kol
Pāvila 1. vēstule tesaloniķiešiem 1tes
Pāvila 2. vēstule tesaloniķiešiem 2tes
Pāvila 1. vēstule Timotejam 1Tim
Pāvila 2. vēstule Timotejam 2Tim
Pāvila vēstule Titam Tit
Pāvila vēstule Filemonam Flm
Vēstule ebrejiem Ebr
Jēkaba vēstule Jk
Pētera 1. vēstule 1Pēt
Pētera 2. vēstule 2Pēt
Jāņa 1. vēstule 1Jņ
Jāņa 2. vēstule 2Jņ
Jāņa 3. vēstule 3Jņ
Jūdas vēstule Jūd
• Pravieša grāmata (1)
Jāņa atklāsmes grāmata Atkl

Link | Leave a comment | Add to Memories


wad

Aug. 20th, 2010 | 03:33 am

Google transformat.

Link | Leave a comment | Add to Memories


r

Aug. 17th, 2010 | 04:37 pm

Man un man, un man, un tev, un man.

Link | Leave a comment | Add to Memories


we

Aug. 17th, 2010 | 04:10 pm

Automobīlis sērs.

Link | Leave a comment | Add to Memories


43

Nov. 13th, 2008 | 06:02 pm

Tautas deju ansamblis.

Link | Leave a comment | Add to Memories


bababababam

Nov. 11th, 2008 | 03:21 pm

Roger, I had a very disturbing dream last night. In this dream I found myself making love to a strange man. Only I'm having trouble you see, because he's old... and dying... and he smells bad, and I find him repulsive. But then he tells me that everything is erotic, that everything is sexual. You know what I mean? He tells me that even old flesh is erotic flesh. That disease is the love of two alien kinds of creatures for each other. That even dying is an act of eroticism. That talking is sexual. That breathing is sexual. That even to physically exist is sexual. And I believe him, and we make love beautifully.

Link | Leave a comment | Add to Memories


23

Nov. 10th, 2008 | 06:28 pm

Mēs esam dēli.

Link | Leave a comment | Add to Memories


pa

Nov. 9th, 2008 | 03:46 am

Uh-oh!

Link | Leave a comment | Add to Memories


kr

Nov. 9th, 2008 | 03:27 am

YEAH!

Link | Leave a comment | Add to Memories


49

Nov. 7th, 2008 | 03:39 pm

Uzjautrinoša atklātība.

Link | Leave a comment | Add to Memories


pievienojies

Oct. 26th, 2008 | 03:11 pm

Oliņas.

Link | Leave a comment {2} | Add to Memories