tapete's Journal -- Day [entries|friends|calendar]
tapete

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

2 pedofiili un jau esi maajaas [17 Aug 2004|02:56am]

Nez kaa tur [info]ud un </span>[info]fake_plastic pashlaik steberee maajaas ? nu jaa vinjiem jau laikam nedraud barinsh uzbudinaatu pensionaaru un taxistu. No pirmaa atshuvos ar tekstu, ka maajaas gaida liigavainis - policists un vienu vinsh mani shitaadaa veelaa stundaa laizz vazaaties, jo 5 gadi kickboxaa ir dariijushi savu turklaat manaa dziiveee sexa nav ( nu protams, ka religgija neljauj :) ) ar otru bija pavisam viegli - gribu guleet un viss !!!

hei Melnaa mamba :)

10 comments|post comment

navigation
[ viewing | August 17th, 2004 ]
[ go | previous day|next day ]