there is no hierarchy of oppressions [entries|friends|calendar]
echoes

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

>:| [16 Jul 2014|04:54pm]
reizēm izskatās, ka tie, kas gānās par politkorektumu, vienkārši ir visādi nacisti, rasisti, homofobi un citi heiteri, kas dusmojas par to, ka viņiem "neļauj" publiski gānīties
4 comments|post comment

"There is no Hierarchy of Oppressions" [09 Jul 2014|05:33pm]
"I cannot afford the luxury of fighting one form of oppression only. I cannot afford to believe that freedom from intolerance is the right of only one particular group."
post comment

[07 Jul 2014|02:09pm]
Vērtīgi un drosmīgi ieteikumi: 35 Practical Tools for Men to Further Feminist Revolution
1 comment|post comment

[09 May 2013|09:56am]
tas, protams, ir brīnišķīgi, ka jūs viens otram "pilnībā uzticaties", ka jums "nav nekā slēpjama" savos telefonos, cibās, skaipos u.t.t., ļoti apsveicami.
bet vai ir tik grūti saprast, ka cilvēks, kas tev raksta telefonos, skaipos un citur, runā ar tevi, nevis ar tavu "otro pusīti", kas lasa pār plecu, komentē, tavā prombūtnē atbild tavā vietā u.t.t.?
6 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]