DjCrack's Friends [entries|friends|calendar]
DjCrack

[ website | :: DjCrack :: ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

SYNTH OF THRONES [21 Oct 2021|01:13am]

muzons

[bauda]
[ mood | not today ]

Normāls pilnmēness, tāpēc uztaisīju tizlu (īsu) miksteipu no 10 seriāla «Troņu Spēles» galvenās tēmas amatieru sintezatorviļņa versijām. WYSIWYG:


post comment

In Memoriam Andrea Nebel (1969–2021) [18 Oct 2021|11:22am]

muzons

[bauda]
Pagājušo trešdien Norvēģijā ar loku un bultām bruņojies musulmanis izdzēsa noteiktu melomānu aprindās labi pazīstamas un ietekmīgas mākslinieces dzīvību. Aizgājējas piemiņai sastādīju stundu garu viņas mūzikas izlasi ar šķipsniņu no katra soloprojekta, kurā Andrea savulaik izpaudusies. Paldies par interesi!


post comment

La Réplicante Fatale 2 (2020–2021) [13 Oct 2021|11:33am]

muzons

[bauda]
Sveiki! Es veidoju miksteipus portālā Mixcloud. Ievērtējiet manu jaunāko dejojamā ciparpretņa izlasi ar kvalitatīviem sieviešu vokāliem un spēcīgiem ritmiem. 16 gabali, 61 minūte un 16 sekundes. Paldies! <6163 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]