Ofēlija. ([info]ofija) wrote on August 8th, 2009 at 02:56 pm
Tas tiešām ir pieredzes dēļ.
10, 13 un arī 16 gadus vecs cilvēks nereaģēs tā pat, kā 21 gadu vecs. Pat tad, ja šis cilvēks ir daudz pieredzējis, vecākam cilvēkam pieredze būs paspējusi iemācīt vairāk.
Protams ir izņēmumi, taču es pati par vienu no cilvēka vērtēšanas faktoriem esmu pieņēmusi vecumu. Ne svarīgāko, bet esmu.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: