03 August 2009 @ 08:03 pm
Dammit.  
Iemāciet man kāds pateikt "nē", iemāciet kāds man pateikt "nē" pašai sev.
 
 
Sajūta: dammit
Skan: Ainārs Mielavs - Reizēm