Eva. [entries|archive|friends|userinfo]
Eva.

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[22. Dec 2005|11:44]
[Tags|]
[Garastāvoklis: |izsalkusi]
[Mūzika |mia]

`ejam pusdienās`
/ejam
`ieskrienam ofisaa uz mirkliiti`
/labi,bet tikai uz mirkltīti


nu vai zinies,tagad jau veselu stundu ar 43minūtēm te tupam.
bet ēst nepārgribējās.
Linkir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]