Eva. - [entries|archive|friends|userinfo]
Eva.

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[4. Dec 2005|00:06]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Garastāvoklis: |sagurusi]
[Mūzika |mazais princis]

pirms kāda brīža man sanāca skaļā atrauga.
bez trennēšanās :)

pilns puncis karstas tējas,liela porcelāna krūze.
Linkir doma