šķeļot viļņus -
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.

Time:08:08
man laikam pirmetusies alerģija no papelēm - kā izeju ārā, tā maza asariņa un šņurkatiņa :0
comments: Nospied sarkano podziņ Previous Entry Tell A Friend Add to Memories Next Entry


[info]tiesibsargs
Link:(Link)
Time:15:31
labi, ka ne alerģija no pipelēm.

p.s. pohui - dzer alu!
(Reply to this) (Thread)

[info]chaika
Link:(Link)
Time:19:37
Labi labi
(Reply to this) (Parent)

šķeļot viļņus -
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.