bungle [entries|archive|friends|userinfo]
bungle

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Zēns [Mar. 21st, 2006|11:28 pm]

Kāja uz kaut kā paslīdēja, un Zēns, zaudējis līdzsvaru, iešļūca alā. Zēnu sauca Roberts(tas tā-starp citu). Viņa gadu skaits lai paliek noslēpums, jo tas tomēr ir mainīgs lielums, tāpēc var rasties zināmas nesaprašanās. Bet tātad -  zēns bija paslīdējis uz eža(parasts ezis ar adatām uz muguras un ne tikai) muguras, noberzis savas dubļainās pēdas līdz asinīm(botu viņam nebija) un lēnām slīdēja alā. Vai bija jau ieslīdējis. Arī tam nav nozīmes. Viņš piecēlās kājās, kārtīgi nolamājās(nē, viņš nebija neaudzināts, vnk viņam patika lamāties) un sāka domāt pa alas izpēti. Jā, cits varbūt būtu centies no tās izkļūt, bet Roberts bija no tiem, kuriem nekad nesanāca izkļūt, tāpēc viņš vairs īpaši nepūlējās. Ieskribelējis alas sienā: *Te bija Robis*(nu, tas pieder pie lietas) viņš aizdedza šķiltavas(tās pa 15 sant.) un beidzot sāka kustēties uz priekšu. Izrādījās, ka ala ir samērā īsa, tāpēc viņš drīz vien nonāca galapunktā, tb alas sākumpunktā. Un tur viņam vajadzēja kaut ko ieraudzīt. Jo Kāda velna pēc lai viņš elsdams rāpotu tos sasodītos 18 metrus(šeit gan mums jābūt precīziem), ja galā nekā nav? Bet diemžēl piepildījās ļaunākais: ala bija tukša kā izslaucīta. Tas Robertu šokēja. Viņš sāka domāt, varbūt ņemt un nomirt, lai piepildītu alu. Ar sevi. Bet tā kā viņam bija bail mirt, šo ideju viņš atmeta. Nākamā iespēja būtu alu vienkārši aizbērt. Bet tad alas vairs nebūtu. Visbeidzot viņam radās labāka doma - iemest alā ezi, kurš tāpat bija pa pusei samīts, un labāks pielietojums viņam šaisaulē laikam nebūtu atrodams. Un tā nu Roberts, piepildīdams alu(ar ezi), atņēma tai iespēju tapt piepildītai ar kādu kā viņš, kurš par to rūpētos. Diemžēl.

Bet nospļauties par alu, kas gan notika ar Robi? - Nekas nenotika, viņš turpināja savus klejojumus(šoreiz viņam izdevās izkļūt, jo viņam bija jāpaņem ezi, kurš vāļājās netālu no alas ieejas, lai ar kāju iespertu to alā(nu necieta viņš dzīvniekus)) pa mežu, iekrita arī citās alās. Piepildīja tās ar meža dzīvniekiem. Un jutās laimīgs. Tomēr nekādus secinājumus par savu rīcību viņš neizdarīja. Tos viņa vietā izdarīja lacis, uz kura Roberts pēdīgi paslīdēja, un  ar kuru pēc tam mēģināja piepildīt kādu tukšu alu. Tā arī mežs palika tukšs. Ne zvēru, ne labsirdīgā nezvēra Roberta, tikai lācis un alas. Piepildītas.
>
link10 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]