pierasti ieraksti -- Day [entries|friends|calendar]
blame

[ website | mana sinteetika ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[01 Feb 2008|12:50am]
skolas princips paliek it visā.
ja neesi izpildijis mājas darbu bail iet uz skolu.
ja neesi kaut kam gatavs, no tā ir bail.

sagatavošanās rada pašpārliecinātību - pārliecinātību par sevi, ir ļaudis, kam tā ir tā pat, es noteikti neesmu viens no tiem .

arī sportistiem treniņi veicina pārliecību, tikai kaut ko darot to var iegūt.

vienvārdsakot, manā galvā nu ir pietiekami daudz teoriju, ir jāķeras pie prakses.
tas ir vieglāk, nekā šodien varētu sķist.

Un tie jaunie censoņi [brr pats tak esmu viens no viņiem] tie iedvesmo, ar savām darbībām un jautājumiem.
Konkurence mani baida, nepatīk baidīties, man ir jābūt galvas tiesu pārākam , gudrākam, varošākam - tikai tā rodās mana pašapziņa un pārliecība.

-
kāda daļa no jaunās apziņas, esmu notupējis līdz 1:00, kaut kā izslīdēja vakars no rokām, bet izdarijis mazāk kā citas reizes, kad eju gulēt prātīgākā laikā.
.

palika vieglāk, kad parunājas ar sevi.
rīt būšu čaklāks.
post comment

navigation
[ viewing | February 1st, 2008 ]
[ go | previous day|next day ]