mambo - [entries|archive|friends|userinfo]
mambo

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 26th, 2009|01:09 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Current Music |a perfect circle / the outsider]

Pa smuko! Tikai un vienīgi strutainā ķirurģija. Pirmais atnāca ar lauztu žokli :)
Patīk, patīk, patīk
Linkskalot smadzenes

Comments:
[User Picture]
From:[info]siveens
Date:June 26th, 2009 - 02:07 pm
(Link)
omg! ko tu tur darbaa dari!
[User Picture]
From:[info]baby_mambo
Date:June 26th, 2009 - 02:22 pm
(Link)
strādāju
bet ir forši! darbojoties divās atšķirīgās sfērās, nerodas rutīna