mambo - [entries|archive|friends|userinfo]
mambo

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 25th, 2009|11:22 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Current Music |Joe Satriani]

Smagi man šorīt gāja darbā, bet galā tiku. Tad sekoja pilna spa programma. Tagad jūtos labi un sāk parādīties kkāds enerģijas pieplūdums.
Un vēl es uz ielas satiku savu frizieri, kurš nesen atgriezies no Norvēģijas. Viņam arī bijis 4diennieks, bet viņš gan izskatijās pēc gludekļsejas.
- Kā Tev šodien ar radošām idejām?
- Ir!
- Cikos?
- 15".
- Būšu.
Linkskalot smadzenes