mambo - [entries|archive|friends|userinfo]
mambo

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 19th, 2009|03:25 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
- Mums ar Ļidu pietiks ar diviem rumiem.
- Pietiks. Es ņemšu 5 litri šņabja.
Linkskalot smadzenes