mambo - [entries|archive|friends|userinfo]
mambo

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 19th, 2009|02:22 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Dzeru kafiju, šūpoju kājas. Griestos gan nespļauju.
Pacienti šodien mani noveda. Reti ir tā, ka gandrīz visi ir frīki.
Nekas, nekas, šon četros plūkšu tādu sadomazo ka smukās varēs sūkāt valedolu.
Linkskalot smadzenes