mambo - [entries|archive|friends|userinfo]
mambo

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 16th, 2009|12:02 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Sāk rasties pirmais priekšstats.
Runā, ka tas mēdzot būt mānīgs. Es ceru :)
Linkskalot smadzenes