mambo - [entries|archive|friends|userinfo]
mambo

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 15th, 2009|04:07 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]

- Man pirmīt jautāja vai esmu darbā.
- Ko teici?
- Vai tad tas ir darbs? Izklaide.
- Jā, šodien pat kalt nesanāca. Bet nebūtu iebildumu arī pakalt!


Ļoti labi šodien strādājās. Brīnumu nebija. Neskatoties, ka pirmā paciente bija kurlmēma... Feinie darbi. Vairāk tādu darbadienu.
Linkskalot smadzenes