ariss - [entries|archive|friends|userinfo]
ariss

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 31st, 2007|12:05 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
SIA PRIVĀTO AKTĪVU PĀRVALDE meitas uzņēmums INPO 5, saredzot potenciālu elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem, ir iegādājies SIA RETS INVESTĪCIJAS, liecina sniegtā informācija medijiem.

Izmaiņas par uzņēmuma dalībnieku maiņu tika iesniegtas LR Komercreģistrā 2007.gada 20.decembrī.

Šā gada vasarā INPO 5 līdzšinējam kontrolpaketes turētājam bija izteicis piedāvājumu iegādāties daļu vai visu RETS INVESTĪCIJAS uzņēmumu. Tika panākta vienošanās un par SIA RETS INVESTĪCIJAS īpašnieku ir kļuvis INPO 5, atpērkot pilnībā visas uzņēmuma daļas no līdzšinējiem īpašniekiem.

avots: http://www.db.lv/Default2.aspx?ArticleID=2afdc7e4-6ab8-4740-8a2f-a6c087b596b5
si zinja ir jasasaista ar iepriekshejo ierakstu ...

Kam pieder : SIA PRIVĀTO AKTĪVU PĀRVALDE ??? vai tik nav iesaistits arī A.S.
linkpost comment