ariss - [entries|archive|friends|userinfo]
ariss

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 16th, 2007|10:13 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Ir vienkarshi geniala doma valsts parvaldee -
Likumdeveji piesaista elektoenergijas, ko ieperk no nmazajiem un it kaa vietejiem razotajiem, cenu, gazes cenai, ko ieperk kaut kur citur... vai ne ???
linkpost comment