все как у людей - do you have time to talk about Mohammed? [entries|archive|friends|userinfo]
antagonist

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

do you have time to talk about Mohammed? [Jul. 13th, 2013|12:13 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Current Mood |passt schon]
[Current Music |Julian & der Fux - Speckbrot]

- A ты знаешь историю о Cатане?

- Которою из всех?

jeb kā es 2 h braucu vienā mašīnā ar čečenu musulmani.bet vispār jau es pavadīju četras dienas burvīgajā Austrijas dienvidu reģionā Steiermark.

lūk jums kaut kas no vācu/austriešu daiļrades:

Julian & der Fux - Speckbrot

nu, jūs saprotat, ko viņi visi tur tādu vēro? bet īstenībā viņiem tika rādīts kas cits, proti, two girls one cup.
LinkLeave a comment