все как у людей - pavasara faustiskums [entries|archive|friends|userinfo]
antagonist

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

pavasara faustiskums [Mar. 3rd, 2012|01:19 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Vecais Fausts visu mūžu pavadīja zinību klintī kaldamies, bet vecumdienās saprata, ka jaunībā vajadzēja nevis deldēt bibliotēkas solus, bet dzert, dejot un meitas mīlēt, tikai bija jau par vēlu. Labi, ka pa rokai gadījās sātans, kam ieandelēt dvēsli pret iespēju to visu tomēr padarīt.
LinkLeave a comment