все как у людей - Santa Sangre! [entries|archive|friends|userinfo]
antagonist

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Santa Sangre! [Sep. 21st, 2011|11:33 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Current Music |Death In June - Rose Clouds Of Holocaust]Hodorovskis [Jodorowsky] principā skaitās tāds kā sirreālisma un maindfaka vecmeistars, bet to es uzzināju tikai vēlāk, ieinteresējoties par filmas režisora personu. Sveicieni Freidonkulim, vistu lietus, mirstošais zilonis, kults, kas pielūdz bezroku svēto, daunīši, kam piedāvā šņaukt kokaīnu un tādā garā. Izrādās, astoņdesmitajos tomēr uzņēma arī labas filmas.
LinkLeave a comment

Comments:
From:[info]sewolawen
Date:September 22nd, 2011 - 10:10 am
(Link)
Vispār jau Hodorovskis.
[User Picture]
From:[info]antagonist
Date:September 22nd, 2011 - 02:28 pm
(Link)
as you say.