все как у людей - ir pienācis tas brīdis [entries|archive|friends|userinfo]
antagonist

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

ir pienācis tas brīdis [Sep. 21st, 2011|11:13 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Current Mood |lol zomg]

kas es kaut kādā (oficiālā) tekstā rakstu vārdu "koncepcija".
LinkLeave a comment