все как у людей - [entries|archive|friends|userinfo]
antagonist

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 7th, 2011|06:53 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Current Music |The Dead Brothers - Entre Chien Et Loup]

šorīt bija pohas, lai gan es pat nedzēru, turklāt tas bija aizvakar...

tomēr tas nekas, ka drusku sāp kājas un spranda - ballīte bija varena, nākamā marta diena arī bija varena, un vispār dzīve ir skaista.

tāpat kā šī dziesma:

The Dead Brothers - Fred
LinkLeave a comment