все как у людей - dienas krutums [entries|archive|friends|userinfo]
antagonist

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

dienas krutums [Jan. 16th, 2011|07:04 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Current Music |Melissa Auf Der Maur - Meet Me On The Darkside]

no kompja pārinstalēšanas ir jēga.

dziesma, kas man ir iepatikusies tik ļoti, kā pasen nekas nebija iepaticies:

Melissa Auf Der Maur - 22 Below
LinkLeave a comment