mazie tumsoņi [entries|friends|calendar]
ance

[ website | info ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[01 Apr 2023|12:18pm]

iztulko

[pelnufeja]
Vai downtown tiešām ir pilsētas centrs?
2 comments|post comment

[22 Mar 2023|11:38am]

ulvs
Dziedātājs Mazais Pumpis (Armani Gang autors) izdevis savu pirmo "metāla" dziesmu. Pēc pirmajām 15 sekundēm automātiski vizualizēju, kā Līķpisējs (Corpsegrinder) pārgriež Pimpim sprandu, lai nekas tāds pasaules mūzikas vēsturē vairs netiktu atkārtots. Saprotiet, problēma jau nav mūzikā pašā, bet gan faktā, ka Mazā Pumpīša popularitātes dēļ šo garadarbu izdzirdēs pārāk daudzi cilvēki. Šādai mūzikai jāpaliek autistu un outsider mūzikas annālēs. 
1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]