amberss - [entries|archive|friends|userinfo]
amberss

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 3rd, 2019|08:24 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Somijas klasiskās mākslas muzejs ļoti labs.Izstāde nav ne pa lielu,ne pa mazu.Tieši lai nepārgurstu un tomēr lai beigās nebūtu žēl atdotos 17 Eur par biļeti Patika arī kā viss nokomplektēts.Somu mākslinieki pamīšus ar van Gogu,Sezānu un Munku.Un nav ne druskas provinciālisma sajūtas.Aprakstiņi arī ok: vienkārši par sarežģīto. Kaut kā somiem izdodās viegli pasniegt lietas.
linkpost comment