amberss - [entries|archive|friends|userinfo]
amberss

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 3rd, 2018|06:54 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Domāju, vai var kur dabūt to īsto VEF Minox,bet kur nu,ja ebay kastīte maksā 200 USD un instrukcijas sākot ar 150$.labāk ar to sērkociņu kastīti spēlēties,jā.
linkpost comment