AIVARS GEDROICS - 4. Marts 2020

About 4. Marts 2020

Nejēdzības19:08
DAUGAVPILS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS PRIEKŠNIEKAM
Muzeja ielā 6, LV 5401
(kopija – Domes priekšsēdim Andrejam Elksniņam)
AIVARA GEDROICA (081274-10215),
pasta adrese: a.k.32, Daugavpils, LV 5401,
e-pasts: aivars_666@inbox.lv,


PIEPRASĪJUMS

Pieprasu Jums paskaidrot, uz kāda pamata Jūsu vadītās iestādes darbinieki šogad ir sākuši sastādīt protokolus par it kā nelikumīgu stāvēšanu tiem pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, kuri novieto savas automašīnas uz asfaltētajiem celiņiem, kas atrodas pretī mājas Teātra ielā 34 pirmajai un trešajai kāpņu telpai, perpendikulāri Teātra ielai. Dzīvoju šajā mājā jau bezmaz 40 (četrdesmit !) gadus, un nekad līdz šim neviens nav aizrādījis, ka šīs vietas būtu nepiemērotas automašīnu novietošanai, taisni otrādi, vēl pirms dažiem gadiem tieši Jūsu iestādes darbinieki ieteica novietot automašīnas šajās vietās, kur tās nenomīda zaļo zonu un netraucē piebraukt pie mājām Teātra ielā 34 un Vienības ielā 25. Vai šīs teritorijas juridiskajā statusā būtu kas mainījies? 2020.gada 2.martā es vēros SIA DDzKSU 1.namu pārvaldē ar lūgumu izsniegt man mājas Teātra ielā 34 zemes robežu plāna kopiju, ko arī saņēmu. Tajā nekas nav rakstīts, ka mājas priekšā vispār būtu kāda zaļā zona, kur nedrīkstētu novietot automašīnas, tai skaitā, arī uz manis norādītajiem asfaltētajiem celiņiem. Bez tam, vēršu Jūsu uzmanību, ka minētā zemes platība pieder privātpersonām Tatjanai Verovskai un Konstantīnam Vasiļevskim. Civillikuma 1036.pants skan šādi: Īpašums dod īpašniekam vienam pašam pilnīgas varas tiesību par lietu, ciktāl šī tiesība nav pakļauta sevišķi noteiktiem aprobežojumiem. Manā rīcībā nav faktu, kas liecinātu, ka augstāk minētajiem cilvēkiem būtu uzlikti kādi aprobežojumi rīkoties ar savu īpašumu. Tāpat manā rīcībā nav dokumentu, kas apliecinātu faktu, ka augstāk minētās personas būtu pilnvarojušas kādu iestādi, tai skaitā, arī Daugavpils pašvaldības policiju, kontrolēt, kā tiek izmantots viņu īpašums un sodīt tos, kas šo īpašumu izmanto pretlikumīgi vai pretēji tā īpašnieku interesēm. Līdz ar to, uzskatu, ka neviens pašvaldības policijas sastādītais protokols attiecībā uz automašīnu novietošanu uz zemes, kas nepieder pašvaldībai, bet gan Tatjanai Verovskai un Konstantīnam Vasiļevskim, pēc savas būtības nav leģitīms. Vēl jo vairāk tas attiecas uz protokoliem par automašīnām, kas stāv uz asfalta un nenodara nekāda veida kaitējumu ne cilvēkiem, ne videi.
Man ir radies iespaids, ka nesaprotamu iemeslu dēļ Jūsu vadītās iestādes darbiniekiem ir radies kaut kāds naids vai vismaz subjektīva nepatika tieši pret mūsu mājas iedzīvotājiem un tiem, kas viņus apmeklē, tajā pašā laikā Jūsu darbinieki neredz vai, pareizāk sakot, negrib redzēt, kas notiek, piemēram, pretī trim 9-stāvu namiem attiecīgi Vienības ielā 34a, 36a, 38a, kur teju nepārtraukti tiek novietotas automašīnas tiešā krustojuma ar Vienības ielu tuvumā, bet Jūsu padotie regulāri brauc garām šīm ēkām un nereaģē uz acīmredzamiem pārkāpumiem, nereti pat tad, kad viņus par to informē telefoniski. Mūsu māju toties Jūsu patruļas apmeklē regulāri un, vismaz manā uztverē, pilnīgi nepamatoti soda tur pēc visiem noteikumiem novietoto automašīnu īpašniekus.
Papildus gribu Jūs informēt, ka gadījumā, ja tiks sastādīts šāds protokols automašīnām, ko es mēdzu izmantot, ar valsts numuriem HN6602 vai AM9652, es šos nepamatoti uzliktos sodus noteikti pārsūdzēšu tiesā, kā arī vērsīšos Ģenerālprokuratūrā ar lūgumu sodīt to sastādītājus pēc Krimināllikuma 318.panta par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.
Ceru uz objektīvu situācijas izvērtēšanu no Jūsu puses!

Pielikumā: zemes robežu plāns uz 1 lapas.

03.03.2020. A.Gedroics
Top of Page Powered by Sviesta Ciba