agressor syndicate - Day

Thursday, February 20, 2003

3:17PM - subcategories

intensīvi tiek tjūningotas revolution.lv apakšadaļas konkrētāk revolution.lv/revolution

(1 comment | comment on this)

4:56PM - if...

Ja mājas celtu programmētāji...

1.03. Heijā! Beidzot! Mums piedāvāja lielisku līgumu 12-stāvu dzīvojamās mājas celtniecības darbu veikšanai. Visiem vētrains entuziasms un pacilāts garastāvoklis! Atzīmējām ar divām kastēm alus!

... tālāk ... )

(3 comments | comment on this)
Previous day (Calendar) Next day