agora - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
agora

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Tagi | TrZ | Puxc ]

Nov. 16th, 2005|09:31 pm
agora
Mosties insecure publicējis labu gabaliņu par vietējo reakciju uz nemieriem Francijā. Tēze par to, ka latviešu uzskati par šiem nemieriem veidojas kā attieksmes pret krieviem projekcija, ir lieliska.
Gribas gan piebilst pie raksta beigām, ka musulmaņi ir nosodījuši islama ektrēmismu (piemēram, šeit ir labs apkopojums) - imho tas ir vērā ņemams fakts šī jautājumā kontekstā.

Taču patiesībā to pieminu tādēļ, ka šis raksts atgādināja man, ka gribēju izteikt viedokli par kāda Krišjāņa Kalnciema viedokli par šiem notikumiem, kuru Mosties insecure trāpīgi raksturojis kā "musulmanisms ir eeevil". Imho šis nezināmā K.K. viedoklis rada jautājumu, kāds īsti ir islams, cik radikāls ir islams kā reliģija. Jautājumu, kurš imho ir neatbildēts ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē. Un tieši no atbildes uz šo jautājumu visvairāk ir atkarīgs tas, ko darīt tālāk. Jeb, vienkārši runājot, vai Sarkozi rīcība, izsūtot daļu nemiernieku ir pareiza? Vai pasaule virzās uz "civilizāciju sadursmi"?
Atbilde uz šo jautājumu ir jāmeklē vispirmām kārtām, jo diemžēl cilvēks ir pieradis īpašības, kuras piemīt kādai grupas daļai, piedēvēt visai grupai. Tas ir iemesls, kādēļ, piemēram, pēc 2.Pasaules kara latviešus Rietumos vērtēja kā ļoti strādīgus, izglītotus un kārtīgus. Un iemesls, kādēļ tagad Rīga kļūst par lokālas nozīmes sekstūrisma citadeli. Un šī iemesla dēļ ne-musulmaņi ir tendēti uzskatīt par teroristiem visus musulmaņus.

Diez vai šī atbilde tiks atrasta Latvijā. Jo, neatkarīgi no atbildes un tālākās notikumu attīstības, Latviju tas, visticamāk, skars minimāli. Par "mierinājumu" vietējiem antiislamistiem varu prognozēt, ka latviešus kā nāciju piebeigs nevis turki, kurdi, marokāņi vai mozambikāņi, bet gan mūsu kādreizējo iekš SSSR brālīgu tautu pārstāvji, kurus mēs būsim spiesti importēt kā darbaspēku. Jo tieši viņu ieplūdumam ir vairāk priekšnosacījumu, tajā skaitā jau pastāvoša tautiešu kopiena.
Un varbūt tieši tādēļ optimāli būtu importēt darbaspēku, kad tāda nepieciešamība radīsies, nevis no bijušās PSRS, bet gan no Āzijas un Āfrikas, lai pēc laika Latvijā būtu nevis dominējoša slāviskas izcelsmes kopiena un minoritāra latviešu kopiena, bet gan trīs vai pat četras daudz maz līdzvērtīgas kopienas...
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.