agora - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
agora

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Tagi | TrZ | Puxc ]

Par Franciju Nov. 7th, 2005|10:18 am
agora
Tie, kas seko līdzi ziņām, jau zina, ka Parīzes (un nu jau ne tikai Parīzes) priekšpilsētās 11 nakti turpinās nekārtības. Īsumā: nekārtības rīko krāsainie jaunieši, kuri dzīvo emigrantu piepilsētās. Nekārtības galvenokārt sākas tikai pēc tumsas iestāšanās, tiek dedzinātas mašīnas (šķiet, ka sadedzināti jau kādi pāris tūkstoši), sabiedriskas ēkas; pēdējās naktīs esot notikuši arī bruņoti uzbrukumi policijai. Nogalināto, cik man zināms, pagaidām nav, taču vairāki cilvēki ir smagi ievainoti.

Vērtējot šos notikumus, dominē divi viedokļi. Pirmkārt, tas ir uzskats, ka nekārtību pamatā ir imigrantu smagie sociālie apstākļi, rasisms un segregācija, ar kuru saskaras imigranti un viņu bērni. Šie novērotāji nemieros vaino Francijas centrālo un vietējās valdības un sabiedrību kopumā, un nemieru sakni saskata nespējā realizēt imigrantu integrāciju franču sabiedrībā. Šo viedokli galvenokārt pauž kreisi noskaņotie novērotāji; līdzīgs viedoklis esot ASV novērotājiem, acīmredzot, velkot paralēles ar ASV sabiedrības integrācijas pieredzi. Otrkārt, tas ir uzskats, ka nemierus rīko pusbandītiski un bandītiski grupējumi, kuru locekļi nevēlas integrēties franču sabiedrībā, galvenokārt nodarbojas ar sīko noziedzību un narkotiku izplatīšanu. Dažreiz tiek piesaukta arī radikālā islama ietekme uz šiem jauniešiem, ko apliecinot, piemēram, baznīcu dedzināšana. Šādu viedokli pauž konservatīvie spēki, kā arī Krievijas novērotāji, kuri manāmi velk paralēles ar Čečenijas karu.

Kas notiks tālāk? Manuprāt, tas ir atkarīgs no tā, kāda ir patiesā situācija ar imigrantu integrāciju sabiedrībā. Ja taisnība ir "sociālistiem" un problēmas sakne ir franču sabiedrības rasismā vai "rasismā", tad vienīgā iespēja ir imigrantu integrācija; šābrīža notikumi Francijā tādā gadījumā ir vairāk vai mazāk analoģiski melnādaino protesta akcijām ASV pirms segregācijas likvidēšanas; brutāla nemieru apspiešana tālāk atsvešinās imigrantus no Francijas sabiedrības, radot augstni varmācīgākiem konfliktiem.
Savukārt, ja taisnība ir "konservatīvajiem", tad nogaidošana policijas un politiķu attieksme tiks uztverta kā valsts varas vājuma izpausme; šādā gadījumā optimālais scenārijs imho ir diezgan agresīva policijas rīcība kopā ar nemiernieku līderu deportēšanu un valsts imigrācijas politikas pārskatīšanu - ņemot vērā to, ka imigranti Eiropai ir vajadzīgi sabiedrības darbaspēju uzturēšanai, strādāt negriboši imigranti tai nav vajadzīgi, un to uzturēšanai tērētos līdzekļus var izmantot humānajai palīdzībai "uz vietas", ja ir tāda vēlme.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.