Journal    Friends    Archive    User Info    memories
 

_varna_

30. Jan 2007 14:03

Sodība, nekas neiet tā kā vajadzētu. Jā, jā. es apsolu sev, būs jau labi, bet tas ir laika jautājums, un man nav daudz laika.

Garastāvoklis:: sad
Mūzika: pv - rudens.

ir doma