raidījums par Ziemeļindijas klasisko mūziku - bundziniekiem посвящается - Zakir Hussain & biedri [entries|archive|friends|userinfo]
ignath

[ website | My Website ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

bundziniekiem посвящается - Zakir Hussain & biedri [Dec. 5th, 2018|02:02 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|, , , , ]
[skan |Zakir Hussain]

Zakir Hussain, Taufiq Qureshi, Anantha Krishnan, Sabir Khan, Marcus Gilmore - hindustani ritmu koncerts 29.11.2018
linkkomentēt