paldies


September 10th, 2009

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Paldies visiem, kas palîdzéja pédéjo chetru gadu laikà. Paldies tiem, kas motivéja, kas nelàva nolaist rokas un uzmundrinàja.
Paldies visiem tiem, kas piedomàja vakardien magistratùras aizstàvéshanas laikà (un pirms tam).
Un paldies tiem, kas làva visam notikt tieshi tik labi.
Paldies!
* * *

Previous Day · Next Day