feti6 - Visumā stilīgi... [entries|archive|friends|userinfo]
feti6

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Visumā stilīgi... [Feb. 1st, 2006|09:27 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
feti6
[misene_x]
...tepat Latvijā (ġan krieviski rakstīts)
linkSajūsma