dalamies veselībā! [entries|friends|calendar]
bez ķīmijas

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[31 May 2023|09:45pm]
hessin
Saeima nevar pieņemt viendzimuma laulības vai vismaz partnerattiecības. Bet prezidentu ievēlēt var. 🤯
2 comments|post comment

[29 May 2023|12:21am]
hessin
Tiem, kas jau aizgājuši gulēt un/vai nelasa ziņas.

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/28.05.2023-par-godu-latvijas-hokejistu-panakumam-pirmdienu-pasludina-par-svetku-dienu-skolenu-eksameni-notiks.a510501/
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]