ēdam veselīgi -- Day [entries|friends|calendar]
bez ķīmijas

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Post Nr# 1 [14 Jun 2008|10:06pm]


Paskatoties apkārt, kļūst tīri vai bail..
tas, kāda pārtika atrodas tuvākā veikala plauktos.. tas, ko mums piedāvā sabiedriskā ēdināšana.. tas, ka tik uzbāzīgi tiek reklamēta neveselīga pārtika.. tas, ka bieži nepiedomājam līdzi - ko īsti mēs ēdam, un vai tas mums vispar ir vajadzīgs..

Tādēļ aicinu visus tos, kuriem ir svarīgi ko viņi un tuvinieki lieto uzturā - dalīties pieredzē, atklājumos, receptēs un dzīvesgudrībās.. painformēt, pabrīdināt par to kas labs, kas slikts, ko ielikt iepirkumu groziņā, kam iet ar līkumu veikalu plauktos.. ejot caur pļavu vai mežu ko paņemt vērtīgu sev.. visbeidzot, to kā pašiem audzēt, ievākt un uzglabāt ražu..

Ko sēsi - to pļausi.. Kā ēdīsi - tā dzīvosi..

Dzīvosim veselīgi, draudzīgi un smaidīgi! :)


6 comments|post comment

Pilngraudu makaroni [14 Jun 2008|10:55pm]


Tātad, pirmais mans ieraksts būs par pilngraudu spageti makaroniem.. diezgan jocīgi ir tas, ka pēdējā laikā šos makaronus man sanāk iegādāties Siguldā.. veikalos Elvi un IKI.. kautgan neesmu bijis šajos veikalos Rīgā, jo tie nekādi negadās pa ceļam, bet nekur citur arī īsti manījis tos neesmu..

Elvi piedāvā spāņu ražojumu, IKI - lietuviešu (Amber Pasta „Gintariniai")..
un iepriecinoši, ka tie maksā pat lētāk kā no baltajiem kviešu miltiem gatavotie..


4 comments|post comment

navigation
[ viewing | June 14th, 2008 ]
[ go | previous day|next day ]