Trīskāršam sēnēm rados notiek tā [entries|archive|friends|userinfo]
Tīkls

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[31. Maijs 2023|01:03]

rasbainieks
un tad es apskatos cibu šai datumā un tur ir pavisam, pavisam cita pasaule
http://klab.lv/users/rasbainieks/2015/05/30/
Linkbilst:" Transcendentāli!"

navigation
[ viewing | most recent entries ]