zwielicht [entries|archive|friends|userinfo]
zwielicht

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[11. Okt 2016|23:29]
Atkal apsvilināju pirkstus.
Link1 raksta|ir doma

[26. Sep 2016|17:30]
Izskatās, ka būs vēl viens ceļojums un vēl viens kāpiens.
Linkir doma

[13. Sep 2016|18:12]
Atbildes, kuras sastāv no ne vairāk un ne mazāk kā viena vārda, var interpretēt kā "nē". Lai gan es arī tā daru.
Linkir doma

[28. Aug 2016|18:31]
Tieši pirms gada (28.08.) es rakstīju motivācijas vēstuli uz jaunu darba vietu, tagad es daru tieši to pašu. Kā parasti - ar milzu cerībām.
Link11 raksta|ir doma

[17. Jul 2016|13:02]
Pieklājību nevajag jaukt ar flirtu.
Linkir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]