zwielicht [entries|archive|friends|userinfo]
zwielicht

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[29. Jul 2015|19:49]
Labi, pateicu, ka aizeju. Augusta vidū būs mana pēdējā darbadiena. Tas ir mans protests pret pastāvošo iekārtu un attieksmi (jā, tieši tpt kā 2 iepriekšējos darbos). Horoskops vai iedzimtība, bet ar kājstarpē iežmiegtu asti dzīvot nedrīkst. Nedrīkst ļauties iebiedēties. Te nu ir mans ķīmijas maģistrs progresā un raksturs pret pasauli. Cheers!
Linkir doma

[13. Aug 2013|21:44]
Lasu jociņus, maina durvis, tieši šodien, šodien un ne vienu citu šodienu man vjdz atbraukt mājās, būtu bakstījis griestus.

Jānis ļoti gribēja šokolāde]i, bet atdeva to Dacei, tāpēc ka Daci viņš gribēja vairāk.
Linkir doma

[10. Aug 2013|14:53]
Kā mazs spociņš siroju uz/no virtuvi pēc kafijas un vēl vairāk kafijas. Un nav jau tā, ka neesmu izgulējies. Esmu izgulējies un nekas vēl nav izdarīts.
Linkir doma

[7. Aug 2013|20:02]
Vai brīvība ir visvērtīgākais, kas ir cilvēkam, ja mēs tik ļoti baidāmies būt vieni un būt paši?
Linkir doma

[28. Jul 2013|20:48]
Ir tikai prieks un nogurums.
Linkir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]