zwielicht [entries|archive|friends|userinfo]
zwielicht

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[17. Jul 2016|13:02]
Pieklājību nevajag jaukt ar flirtu.
Linkir doma

[26. Aug 2015|22:47]
Šobrīd facebookā sūtu ziņas ar tekstu "Meklēju vīrieti uz vienu nakti, lai skrietu pa mežu", vrb realitātē ir līdzīgi. Ir tas brīdis, kad draugam vnk nav ko teikt, un viņš neko nesaka, un ir tāda mierīga līdzās pastāvēšana un gaidīšana. Un vsp kaut kā skumji kļuva.
Linkir doma

[13. Aug 2015|22:46]
Motivācijas vēstulē iekļauju tekstu "vēlos redzēt darba jēgu". Gribētu likt arī "Jums jābūt sociāli atbildīgam un vsm jācenšas būt videi draudzīgam uzņēmumam", bet šie jēdzieni LV ir izvaroti un tā arī nesaprasti, no sērijas, pārtulkojām un uzņēmuma politikā iekļauvām, done!
Link8 raksta|ir doma

[29. Jul 2015|19:49]
Labi, pateicu, ka aizeju. Augusta vidū būs mana pēdējā darbadiena. Tas ir mans protests pret pastāvošo iekārtu un attieksmi (jā, tieši tpt kā 2 iepriekšējos darbos). Horoskops vai iedzimtība, bet ar kājstarpē iežmiegtu asti dzīvot nedrīkst. Nedrīkst ļauties iebiedēties. Te nu ir mans ķīmijas maģistrs progresā un raksturs pret pasauli. Cheers!
Link5 raksta|ir doma

[13. Aug 2013|21:44]
Lasu jociņus, maina durvis, tieši šodien, šodien un ne vienu citu šodienu man vjdz atbraukt mājās, būtu bakstījis griestus.

Jānis ļoti gribēja šokolāde]i, bet atdeva to Dacei, tāpēc ka Daci viņš gribēja vairāk.
Linkir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]