zwielicht [entries|archive|friends|userinfo]
zwielicht

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[1. Feb 2017|00:07]
Tā lieliskā sajūta, visi ir tik ļoti iemīlējušies.
Linkir doma

[30. Jan 2017|21:55]
Deju partneris ir... nezinu. Tagad mums ir 3 mēneši, lai uzzinātu.
Linkir doma

[3. Jan 2017|18:18]
Esmu oficiāli bezdarbnieks.
Linkir doma

[20. Dec 2016|18:10]
Grūti palikt, tik viegli dabūt, bet tik grūti palikt. 3. nedēļa. Nekas nepatīk. Viss slikti.
Linkir doma

[19. Dec 2016|22:16]
Man nav tādu dziļu domu, un es gribētu neņemt galvā, bet kaut kā nesanāk, bet es katru reizi apsolos par nākamo reizi.

Klusēt un iet, un priecāties.
Linkir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]