zwielicht [entries|archive|friends|userinfo]
zwielicht

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[8. Nov 2017|10:49]
Odzienas ezera iekarošana.
Linkir doma

[4. Maijs 2017|00:04]
Reizēm vjg aizvērt acis un stipri ievēlēties.
Linkir doma

[16. Apr 2017|21:28]
Nezinu, kas bija puisis, kurš KK uz mani tik sirsnīgi kliedza un uzskrēja gandrīz līdz augšai kopā (nu, jo bija jākliedz), bet bija super un ir super.
Linkir doma

[1. Feb 2017|00:07]
Tā lieliskā sajūta, visi ir tik ļoti iemīlējušies.
Linkir doma

[30. Jan 2017|21:55]
Deju partneris ir... nezinu. Tagad mums ir 3 mēneši, lai uzzinātu.
Linkir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]