7.. Apr, 2021 | 10:35 pm

paņem mani uz Londonu, paņem mani uz Amsterdamu.
kaķis jau plosās pie durvīm, mīļums

│Ҩ│ | knābt | Add to Memories


Comments {0}