13.. Jan, 2021 | 06:16 am

ты живешь v latvii i neumejesh latishskij ili negovorish. ti untermensch. i ja ne nacist.

google translate

/zakroi za mnoi dverj, ja uhozhu. coy/
nekuda ja neuhozhu

│Ҩ│ | knābt | Add to Memories


Comments {0}